Tidsbestilling og konsultation

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet “Selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne. Det er også her du kan læse beskeder fra lægerne.
Klik på menupunktet og opret dig som bruger!

Konsultation kun efter aftale

Lægerne har aftalte konsultationer mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13.
Onsdag holder lægerne på skift aftenkonsultation til kl. 17.

Du kan aftale tid til konsultation ved kontakt til sekretæren eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse

Receptfornyelse, prøvesvar og tidsbestilling foregår hos sekretæren:

  • mandag til torsdag kl. 8.00-11 og kl. 13-15.
  • fredage kl. 8-11.

Akut konsultation alle hverdage kl 8.00-9.30( pga. coronaepidemi er der kun mulighed for konsultation efter aftale)

Ved akut opstået sygdom kan man i dette tidsrum henvende sig direkte hos sekretæren og få en plads i køen til en kort lægekonsultation, typisk 5 minutters varighed. Det er ikke nødvendigt at ringe først.

Tilbuddet er beregnet til vurdering af akut opståede smerter eller akut tegn til infektion.

Man kommer ind efter tur og må regne med ventetid.

Øvrige akutte problemstillinger som fx. rygproblemer, gynækologiske symptomer, psykiske problemer og forværring af kendt sygdom kræver mere tid og vurderes ikke i den akutte konsultation.

Sekretæren tager naturligvis imod alle akutte henvendelser og hjælper med en relevant aftale hos lægen hvor det bliver prioriteret, at der er tilstrækkelig tid til at afklare situationen.

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage (inkl. Grundlovsdag) henviser vi til Regionens akutfunktion på telefon 1813.